Škodliviny


Při hoření odpadu v kamnech vzniká veliké množství prudce jedovatých látek. Podrobnější popis vznikajících škodlivin najdete na stránkách:
I v případě, že se použije palivo schválené pro daný typ topeniště, hraje velikou roli správná obsluha. Jak správně topit se dozvíte v: Aktuální stav ovzduší najdete na stránkách ČHMÚ.