Nepalme odpad!

Na otázku jednoho zákoníka, které přikázání je největší, Ježíš odpověděl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe‘“ (Mt 22, 37–39).


Ježíšova obecná odpověď nás zve v každé době a situaci k promýšlení toho, jak uvedená přikázání lásky naplnit. Při zvažování přikázání v širším kontextu docházíme v každém případě k závěru, že láska k druhým lidem a k Bohu zahrnuje také péči o přírodu. Láska k Bohu Stvořiteli bez lásky k jeho dílu, které opakovaně prohlašuje za dobré (Gn 1) a které mu náleží (Ž 24, 1), je totiž jen těžko myslitelná. Láska k člověku zase bezpochyby zahrnuje starost o prostředí, ve kterém žije, i o jeho zdraví.
Protože je nepochybné, že pálení odpadu poškozuje nejen naše bližní – a to zejména v doslovném smyslu: ty, kdo žijí blízko nás –, ale také rostliny a zvířata, měli bychom dbát na to, abychom odpad nepálili, a tak se snažili konkrétně uskutečňovat přikázání, která Ježíš považuje za nejdůležitější.


Jan Zámečník